Kosten

GGZ behandelingen, verzekerde zorg.

Behandelingen in de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ zijn onderdeel van het basispakket van alle zorgverzekeraars en worden derhalve geheel vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor 2024 heb ik contracten gesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland; daarmee is de vergoeding van uw behandeling geregeld. De kosten van uw behandeling worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd; u heeft daar geen omkijken naar.

Een probleem is wel dat bijna alle zorgverzekeraars inmiddels een steeds scherper productieplafond voor de zorgaanbieders vaststellen. Het zou kunnen zijn dat op een bepaald moment het productieplafond van uw zorgverzekeraar voor 2024 bereikt is. Blijkt dat in uw situatie het geval, dan zal ik u naar een andere praktijk moeten verwijzen.

U dient overigens altijd rekening te houden met de betaling van uw eigen risico. Voor 2024 is het eigen risico net als in 2023 vastgesteld op 385 euro (tenzij u dat heeft opgehoogd bij het afsluiten van uw verzekering voor 2024).

GGZ behandelingen, niet verzekerde zorg.

Wat voorheen vergoed werd was ruimer dan nu. In de maatregelen ter beteugeling van de kosten van de zorg zijn een aantal stoornissen en behandelingen uitgesloten van verzekering. Zij behoren tot de zogenaamde niet-verzekerde zorg.  Daaronder vallen o.a. aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, identiteitsproblemen, burn-out en overspannenheid. Behandeling daarvan is vaak wel erg nodig en gewenst, maar u moet het zelf betalen.

Het tarief voor de niet-verzekerde zorg (het OVP tarief) is € 124,16 per sessie.

Coaching en advies.

Coaching en advies behoren tot de vrije markt. Het tarief voor wordt in onderling overleg vastgesteld.

driehoekje

Contactgegevens:

Frank van Baar
Praktijk voor Psychotherapie,
coaching & advies

Adres: Kortenaerstraat 5
7513 AC Enschede
Telefoon: 053 57 45 770

contact@praktijkvanbaar.nl